Tối qua 11/11, theo giờ Việt Nam, Đối thoại giữa Lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (gọi tắt là ABAC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.