Phiên thảo luận ngày 09/11 của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) sẽ tập trung vào một chủ đề hoàn toàn mới, đó là bình đẳng giới và vai trò của công nghệ trong việc ứng phó với tình trạng ấm lên toàn cầu.