Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Chương trình kỉ vật về Đại tướng Phùng Quang Thanh.