Cũng như các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí đã không quản ngại khó khăn hiểm nguy, có mặt nơi tuyến đầu để thực hiện các tin bài phóng sự, cập nhật đầy đủ về tình hình dịch bệnh Covid-19. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần của những người lính ra trận, các phóng viên, biên tập viên vẫn ngày đêm bám trụ, kịp thời đem đến cho người dân những thông tin chính xác, cũng như phản bác những thông tin, luận điểm sai trái, góp phần định hướng dư luận.