Trong thời gian qua dù phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa phòng, chống dịch, tuy nhiên, nhờ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp phù hợp, Lữ đoàn Phòng không 71, Quân đoàn 4 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm không để bị động, bất ngờ với các tình huống trên không, đồng thời không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, thực hiện tốt mục tiêu là đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu của Quân đoàn 4.

.