EU và Namibia sẽ ký một thỏa thuận nhằm tăng cường nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh EU đang tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.