Đường lên với mảnh đất Chàng Riệc, một con đường không đo đếm bằng không gian, thời gian, con đường mà chúng tôi muốn nói là bước chân và những giọt mồ hôi, công sức của những người lính Biên phòng đóng quân nơi vùng biên cương này. Với những cái ngày các anh cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân.