Sau khi tạm ước 14/9 được kí kết, trong khi chính quyền và quân dân Việt Nam đồng sức đồng lòng gấp rút những hoạt động cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc chiến, thì phía bên kia chiến tuyến, những người đứng đầu quân sự, chính trị Pháp tại Đông Dương cũng đang rục rịch một mưu đồ mới. Ngày 11/11/1946, Cao ủy d'Argenlieu ra chỉ thị cho tướng Valouis trong tình hình trước mắt, một sự giáng trả chủ động chứ không phải một sự phản xạ bị bất ngờ. D'Argenlieu đang âm mưu và sẽ có hành động gì khi bất ngờ chủ động đẩy mạnh giáng trả bằng quân sự bất chấp quyết định ngừng bắn của tạm ước 14/9. Chính phủ Hồ Chí Minh và quân dân ta phải làm gì để đối phó với âm mưu này?