Thôn Dơng Glê, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, nơi đây từng là điểm nóng di dân tự do của đồng bào thiểu số, chủ yếu là đồng bào H'Mông từ các tỉnh phía Bắc vào những năm 2010 đến 2012. Giờ đây gam màu sáng đã hiện lên trên mỗi nếp nhà. Những năm gần đây Đoàn KTQP Lâm Đồng luôn bám sát và chăm no cho đời sống  bà con trong vùng nhờ đó mà đời sống của bà con nhân dân đã được cải thiện, mang lại sự ấm no cho nhiều hộ dân.