Mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ nhân chứng tham gia công tác nghiên cứu tàu phá lôi không quân đầu tiên ở Việt Nam.