Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công Binh 249 đã xây đắp truyền thống vẻ vang của đơn vị, góp phần tô thắm truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng. Tự hào với truyền thống vẻ vang ấy, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 hôm nay và mai sau sẽ noi gương tiếp bước cha anh phấn đấu không ngừng, tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang, mở đường thắng lợi của Công binh Việt Nam trong thời kỳ mới.