Dù ở thời nào đi nữa thì lòng yêu nước của dân tộc ta không bao giờ mai một mà nó luôn ẩn sâu trong mỗi con người, khi đất nước khó khăn tinh thần ấy lại trào dâng thúc giục con người ta chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong hai cuộc chiến thần thánh của dân tộc, tinh thần ấy đã chạm tới trái tim của tất cả người dân Việt Nam trong đó có người thanh niên Tạ Duy Thắng, sau này là Phó hiệu trưởng Trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp.