Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có quyền lựa chọn, quyết định cách mình sẽ sống. Có một điểm chung giữa những con người này, chính là vượt qua nghịch cảnh với tinh thần của một chiến binh, họ không bao giờ bỏ cuộc dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi...