BĐBP Tiền Giang phối hợp thành lập các tổ hợp tác đánh bắt xa bờ giúp cho các tàu cá hỗ trợ nhau khai thác hải sản, vươn khơi, bám biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.