Tình cảm hữu nghị, đoàn kết, tin cậy, ủng hộ và giúp đỡ nhau giữa hai nước Việt Nam và Campuchia suốt 55 năm qua sẽ là tiền đề để hai bên càng thêm trân trọng lịch sử, tăng cường tin cậy, rộng mở hợp tác vì một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho cả hai dân tộc.