Tại Lữ đoàn Đặc công 113, sáng ngày 16/6/2022, Binh chủng Đặc công đã khai mạc Hội thao quân sự Đặc công toàn quân năm 2022. Dự khai mạc có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng.