BĐBP Quảng Ngãi triển khai nhiều biện pháp quản lý, kiểm soát việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình, thực thi nghiêm minh quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.