Năm 1914, Đại hội Cảnh sát Hình sự Quốc tế đầu tiên được tổ chức tại monaco. 24 quốc gia đặt ra các nguyên tắc thành lập tổ chức cảnh sát quốc tế. Khái niệm về Interpol được hình thành. Interpol có giới hạn về ngân sách nên nhiều lúc nó không đủ tiền để hoạt động. Để phát triển Interpol đã khởi động các mối quan hệ tài chính với nhiều chính phủ, công ty, các tổ chức đa quốc gia. Trong nhiều mối quan hệ hợp tác đó thì có những hoạt động gợi lên những nghi ngờ về tính minh bạch của tổ chức này. Có thể có những xung đột lợi ích và thậm chí là sự can thiệp từ một số đối tác của Interpol. Những nghi vấn này từ góc nhìn của nhiều chuyên gia quốc tế sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Hồ sơ mật.