Phóng sự ảnh - Số 2958: 10 sự kiện tiêu biểu trong nước năm 2023.