Phóng sự ảnh - Số 2954: Hà Nội rực rỡ sắc màu Giáng sinh.