Phóng sự ảnh - Số 2953: Làng đào Nhật Tân tất bật vào vụ Tết.