Phóng sự ảnh - Số 2957: 10 sự kiện quốc tế tiêu biểu năm 2023.