Làm thế nào để nâng cao chất lượng huấn luyện? Để trả lời cho câu hỏi này, chương trình Quốc phòng địa phương mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4. Cũng trong số 957 này còn có các hoạt động dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu 4 qua phóng sự "Khi mỗi cán bộ chiến sĩ là một tuyên truyền viên".

- Nâng cao trình độ hiệp đồng chiến đấu ở các cấp.

- Cựu chiến binh - Trọn việc đời, việc Đảng.

- Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực.