Tuyên Quang, vùng đất có những di tích lịch sử đặc biệt quan trọng gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây cũng là một trong những địa phương luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời kỳ mới. Trong chương trình Quốc phòng địa phương - Số 951, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với vùng quê tươi đẹp này thông qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

- Ấm áp tình quân dân.

- Những chiến sĩ kho làm theo lời Bác.

- Về nơi ghi dấu tình hữu nghị Việt - Lào.