Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với những điểm sáng trong các hoạt động công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn Quân khu 9:

- Sóc Trăng thực hiện có hiệu quả công tác chính sách với người có công với cách mạng.

- Cách làm hiệu quả của huyện Tịnh Biên trong xây dựng khu vực phòng thủ.

- Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330.