Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với những điểm sáng trong các hoạt động công tác quân sự quốc phòng của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

- Huyện Bình Liêu hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.

- LLVT tỉnh Quảng Ninh gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ.

- Điểm trường ấm áp nghĩa tình.