Virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục lây lan mạnh khi các nước quay trở lại trạng thái như trước đại dịch. Đây là cảnh báo vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra ngày 24/11.