Một Việt Nam đầy trách nhiệm và uy tín trên trường quốc tế. Đây là thành quả to lớn được thế giới công nhận và là thành tựu ngoại giao rất đáng tự hào của chúng ta. Đóng góp vào thành tựu đó là những hoạt động hiệu quả của đối ngoại quốc phòng Việt Nam, không chỉ là thành viên tham gia tích cực, Việt Nam còn chủ động đề xuất nhiêu cơ chế đối  thoại hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lòng tin giữa các nước, duy trì hòa bình, ổn định của mỗi nước và cả khu vực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Để hiểu rõ hơn về mục tiêu, đường lối đối ngoại đa phương của Việt Nam nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng trong tình hình mới,  tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình "Người quan sát" phát sóng trênh kênh QPVN ngày 21/10/2018.