Tại Hoa Kỳ, cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Tổng thống dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 06/11/2018, chính giới nước này coi đây là một bài kiểm tra đối với khả năng lãnh đạo đất nước của Tổng thống Donald Trump, cũng là một cuộc thi đấu giữa Đảng Cộng hòa của ông Trump và Đảng Dân chủ. Bởi vậy, thời điểm này, tức là ba tháng trước bầu cử chính là thời điểm đặc biệt quan trọng để ông Trump thực hiện các chiến lược nhằm đạt được "điểm rơi" về phiếu bầu,  và "điểm rơi" về tỉ lệ ủng hộ vào đúng tháng 11 này.