Chín lãnh đạo quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã ký thông qua sáng kiến thành lập Lực lượng can thiệp quân sự châu Âu ngày 25/6/2018. Lực lượng quân sự này được thành lập để can thiệp vào các cuộc khủng hoảng, sơ tán người dân tại những vùng chiến sự nóng trên thế giới, hỗ trợ ứng phó thảm họa thiên tai. Có tên gọi "Sáng kiến can thiệp châu Âu" do Pháp đề xuất nhưng lực lượng này được đặt bên ngoài khuôn khổ EU, khu vực can thiệp cũng không có giới hạn trong biên giới châu Âu. Vậy đây có phải là bước khởi đầu cho một liên minh quân sự mới có thể làm suy yếu ảnh hưởng của NATO, liên minh quân sự do Hoa Kỳ đứng đầu hay không?