Ngày 29/7, hàng triệu cử tri Campuchia đã tiến hành bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội mang nhiều ý nghĩa với quốc gia Đông Nam Á này. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI kể từ khi Campuchia tiến hành cuộc bầu cử đa đảng vào năm 1993 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Đến thời điểm hiện tại thì các đảng phái đều đã đưa ra nhiều cương lĩnh tranh cử khác nhau, phần lớn đều tập trung vào thúc đẩy kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực và giải quyết công ăn việc làm cho người dân cũng như là chống tham nhũng. Bối cảnh, diễn biến, cương lĩnh tranh cử và khả năng chiến thắng của các đảng phải trong cuộc bầu cử Quốc hội này như thế nào? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Người quan sát phát sóng ngày 29/7/2018 và phân tích cụ thể.