Phóng sự ảnh - Số 2082: Vẻ đẹp mùa vàng Mù Cang Chải.