Phóng sự ảnh - Số 2081: "Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu"