Phóng sự ảnh - Số 2072: "Độc đáo ẩm thực Việt bằng mô hình đất sét".