Phóng sự ảnh - Số 2071: "Thú vui "đua xe" của trẻ em vùng cao".