Phóng sự ảnh - Số 2075: "Ngắm những bảo vật quốc gia".