Trong Thế chiến thứ hai, Đức có lực lượng hải quân cực kỳ hùng mạnh, trong đó, lực lượng tàu ngầm có những chiếc tàu ngầm hiện đại nhất và cũng là mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Tàu ngầm U864 của Đức quốc xã từng là mối đe dọa của Hải quân đồng minh trong Thế chiến thứ 2 và trong cuộc xuất hành cuối cùng nó được giao nhiệm vụ bí mật đó là chở thủy ngân qua nước Nhật để sản xuất vũ khí cùng động cơ cho những chiếc chiến đấu cơ của không quân Đức. Hành trình của U864 đã diễn ra như thế nào, vì sao quân đồng minh đã phát hiện và còn đánh chìm được con tàu này, những nguy cơ tiềm ẩn gì mà sau 70 năm con tàu đắm này vẫn làm người dân Châu Âu phải lo ngại.