Có một điều chắc chắn có thể khẳng định rằng trong tương lai không xa, con người có thể du hành ra ngoài Trái đất dễ như đi chợ. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhiều chuyên gia dự đoán rằng tương lai kia chỉ là vài chục năm tới đây. Tuy nhiên nếu vì thế mà tin rằng du hành vũ trụ sẽ trở thành một thú vui, tận hưởng cuộc sống tuyệt vời thì bạn đã nhầm to rồi. Hành trình khám phá không gian đó phải đối mặt với biết bao thử thách khó khăn, thậm chí là những nguy hiểm như thế nào? Hãy cùng chương trình của chúng tôi tìm hiểu thông qua ký ức của các nhà du hành vũ trụ đã đặt chân lên Mặt Trăng trong chương trình Apollo của nước Mỹ.