Cùng tìm hiểu câu chuyện thú vị về những con người đặc biệt, các phi hành gia vũ trụ. Từ năm 1968 và 1972, 9 tàu vũ trụ của Mỹ đã du hành tới mặt trăng, những phi hành gia trên tàu là những người duy nhất đến một thế giới khác,  trong cách nói của họ đây là câu chuyện của những người đã đi lên mặt trăng. Hãy cùng tìm hiểu và lắng nghe họ nói về việc mình làm với những nỗi lo sợ, sự can đảm, hay mặc cảm, hay niềm tin, nhưng trên hết là ý thức về sự cố gắng và thành tựu của con người nói chung.