Các nhà du hành vũ trụ thường kể lại rằng: "May mắn lớn nhất là được bay vào vũ trụ" nhưng ai cũng thổ lộ rằng:" Điều sợ hãi nhất cũng là bay vào vũ trụ" bởi vì con người phải chịu đựng những trải nghiệm không hề dễ chịu như thay đổi áp suất, những bất tiện trong môi trường không trọng lượng và cả những chịu đựng quá giới hạn với một con người bình thường. Chính vì vậy những nhà du hành phải được tập luyện rất khắt khe tại các trung tâm huấn luyện vài năm trước khi được chọn lọc để bay vào vũ trụ. Rèn luyện để trở thành nhà du hành vũ trụ không chỉ là rèn luyện cơ bắp mà quan trọng là thần kinh và tâm lí phải thật tốt cùng với tính kỉ luật, tự kiểm soát bản thân và quan trọng là sống vì mọi người.