Tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa 15, sáng nay (07/01/2022), các Đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.