Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 – 6,5% thì khả năng CPI năm 2022 ở mức dưới chỉ tiêu Quốc hội đề ra 4% sẽ hoàn toàn khả thi. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo “ Diễn biến giá cả năm 2021 và dự báo năm 2022” diễn ra mới đây.