Những ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội tăng cao đã khiến hệ thống cấp cứu 115 làm việc hết công suất, bởi ngoài việc xử lý các ca cấp cứu như ngày thường, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội còn thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến địa điểm thu dung, điều trị và các khu vực cách ly tập trung của thành phố. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống cấp cứu 115 đang tăng cường nguồn lực đảm bảo vận chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng đến tầng 2 và 3 của tháp điều trị.