Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008-2020). Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự có Trung tướng Phùng Sỹ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng và đại diện các ban, bộ, ngành trung ương tham dự hội nghị.