Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng PK-KQ hôm nay (09/2) tổ chức ban bay huấn luyện đầu xuân Nhâm Dần 2022.