Biến thể Omicron không chỉ có khả năng lây lan nhanh chóng mà còn có thể tồn tại lâu hơn các biến thể khác trên bề mặt nhựa và da người.