Sáng ngày 09/2, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Cục Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022.