Sáng ngày 28/03, Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho ý kiến vào việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu và Trung tướng Lê Quang Minh – Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Chính trị.