Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng về triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2024.