Tiếp tục chuẩn bị chu đáo cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, sáng 26/3, đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổ chức Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm dự Hội nghị.